Menu

Nákup vajec, největší referendum v ČR

V posledních dnech a měsících je velkým tématem způsob chovu slepic-nosnic. Na první pohled je otázka tohoto způsobu chovu pro laickou veřejnost naprosto jednoznačná. Při podrobnějším pohledu na zmíněnou problematiku však není odpověď na tuto otázku vůbec tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát.

Drtivá většina slepic je po celém světě chována v klecích. Česká republika není výjimka a kopíruje západní Evropu – což znamená, že i v České republice je většina slepic umístěných ve velkochovech chována v obohacených klecích.

V souvislosti s tímto je dobré připomenout, že existují tyto druhy chovů: 3 – obohacené klecové chovy, 2 – podlahové chovy, 1 – chov s výběhem a 0 – ekologické chovy (zmíněnými čísly jsou označena všechna vejce na pultech našich obchodů).

Zákazník tedy při nákupu rozhoduje a dává najevo, jaký způsob chovu nosných slepic preferuje.

Dobrá zpráva určitě je, že lidem obecně nejsou podmínky, v jakých zvířata žijí, lhostejné.

Na druhou stranu je nutné si přiznat: kolik z nás pochází z hospodářství, kde si sami chováte a zabíjíte zvířata nebo jíte výlučně ovoce a zeleninu, kterou si sami vypěstujete?

Právě odtržení nás všech od reality a přiznání si, že jsme, jakožto živočišný druh, všežravci a maso do našeho jídelníčku prostě patří. Ta věta nedává smysl K tomu, abychom mohli jíst maso, patří smrt. Smrt – další ožehavé téma. Slovo jatka je u nás tabuizováno. Přitom smrt patří k životu naprosto stejně jako narození.

A právě odtržení nás všech od života hospodářských zvířat se vším, co s tím souvisí, přináší zkreslené představy o tom, jaké potřeby zvířata opravdu mají.

Vrátíme-li se k chovu slepic v klecích, je dobré vědět, jaké potřeby konkrétní živočišný druh má, a to brát v potaz při zvažování nejlepšího způsobu chovu.

Patrně by většinu diskutujících o tomto tématu překvapil fakt, jaká pozitiva a negativa mají všechny způsoby chovu. Jeden brání zvířatům ve volném pohybu, u jiného však hrozí stres a naprostý kanibalismus nebo choroby, a takto můžeme pokračovat.

Níže je obsáhlejší materiál, ve kterém můžete porovnat, jaký způsob chovu se vám jeví jako nepřijatelnější.

Jaký způsob chovu bude do budoucna preferován, je v rukou samotných spotřebitelů – tedy rozhoduje každý z nás.

https://cit.vfu.cz/hzwelfare/prednasky/11CHOV%20A%20WELFARE%20DRUBEZE.pdf 

-red-