Menu

Požadavky na welfare chované drůbeže

Cílem Evropské unie, jejíž jsme součástí, je chovat hospodářská zvířata se splněním vysokých standardů welfare, tedy pohody zvířat. Welfare vlastně znamená maximálně vyhovět životním požadavkům dané komodity. Chovy masné i nosné drůbeže musí splňovat přísné požadavky evropské legislativy, které welfare drůbeže zajišťují a jsou přísně kontrolovány. EU má jedny z nejpřísnějších požadavků na welfare na světě. Způsobuje to nemalé problémy v konkurenceschopnosti se třetími zeměmi, protože ty požadavky platné v EU plnit nemusí.

Obohacené klece, nebo alternativní technologie?
Pokud porovnáme jednotlivé technologie, opět zjistíme, že nejlepší z pohledu hygieny, ekonomiky a pracovního prostředí jsou obohacené klece.
Klece jsou různě velké pro 10, 15, 30 nosnic podle požadavků chovatele. Klece jsou hodně odsuzovány veřejností, která v podstatě zavrhuje něco, co nezná.
Podle zkušeností chovatelů jsou nosnice spokojené, klidné a snáší vejce. Je třeba zdůraznit, že vejce se nesmí mýt, aby nedošlo k porušení kutikuly, ochranné vrstvy skořápky, která je bílkovinné povahy a ve vodě by se rozpustila a vejce by zůstalo bez ochrany před mikroorganismy. Vejce snesené v klecové technologii se skutálí na pás, který je dopraví do třídírny a balírny. Vejce má minimální možnost se setkat s trusem a zašpinit se.
Alternativní technologie jsou další možnou variantou pro chovatele nosnic. Jsou to buď voliéry, což je vlastně jedna velká klec v celé hale, která je rozdělena plošinami v různé výšce, a tak má nosnice možnost pohybu. Pokud chce chovatel využít tuto technologii, musí mít nosnice z odchovu stejné technologie, jinak by se nenaučila ve voliéře žít.
Chov v halách na podestýlce a chov s výběhem jsou využívány méně.
Poslední technologií jsou ekologické chovy, jež mají specifické požadavky, které musí splnit, aby mohly být EKO, k tomu technologie nestačí. V alternativních technologiích je dodržování hygieny těžší a vejce se častěji nevyhne kontaktu s trusem a také bývá znečištěné.
Každé vejce se musí označit v zemi, kde bylo sneseno, kódem na vejci skládajícím se z údaje – země původu, čísla, které určuje technologii chovu, a číselného kódu farmy. Ekologické chovy – 0, chovy s výběhem – 1, podestýlkové chovy a voliéry – 2, klecové chovy – 3.

Veterinární kontrola
Dodržování welfare požadované jednotlivými technologiemi v zemědělském sektoru je velmi přísně kontrolováno Státní veterinární správou ČR.
Každá farma musí mít vypracován systém kontrolních bodů HACCP a někteří odběratelé produkce vajec si nad jeho rámec vyžádají speciální kontrolní systém či si kontrolu dodržování výrobních podmínek provádějí sami – privátní kontrolní systémy jednotlivých obchodních řetězců. Každý rok se provádí audit těchto kontrolních systémů, který zaručuje plnění všech podmínek welfare i hygieny.
V ČR probíhá také Národní program na tlumení salmonel v prostředí, na jehož základě se podařilo minimalizovat výskyt salmonely v produkčních chovech. Pokud se v prostředí přeci vyskytne, vejce z tohoto chovu nesmí být distribuována do tržní sítě. Nosnice jdou buď na porážku, nebo jsou vejce dodávána na zpracování, kde jsou tepelně ošetřena a výsledný produkt je bezpečný.

Intenzivní a domácí chovy
V České republice je výroba vajec v zemědělském sektoru doplňována výrobou v domácích hospodářstvích (do 350 kusů nosnic), na které se povinnosti vyplývající ze směrnice nevztahují.
Jak jsem již výše uvedla, zemědělský sektor je pod přísnou kontrolou. Na rozdíl od domácích chovů, které nemusely investovat a neprobíhá u nich ani pravidelná kontrola zdravotního stavu. Podle výše uvedených čísel by se někdo mohl domnívat, že by domácí sektor mohl nahradit zemědělský sektor, ale to vyvrací již druhá řádka tabulky. V domácích podmínkách není možné vyrobit požadované množství ani kvalitu vajec pro celou obchodní síť.
V důsledku nutných velkých investic a snížení počtu nosnic na metr čtvereční došlo ke zvýšeným výrobních nákladům, což se projevilo na začátku tohoto roku 2012 v obchodní síti. I když chovatelé situaci předvídali a upozorňovali na ni, přesto vládlo obecně velké překvapení.
Spotřebitelé byli pobouřeni a nechtěli slyšet, proč k tomu došlo.
Česká republika byla soběstačná naposledy v roce 2003. Postupně se začaly dovážet přebytky z ostatních členských států a někteří chovatelé skončili či omezili výrobu.
Obliba farmářských trhů dává příležitost malým chovatelům. Je paradoxem doby, že na farmách se dodržuje zoohygiena a vše se zařizuje tak, aby se vejce nesetkalo s trusem a spotřebitel na farmářském trhu vyžaduje, aby na tom vejci nějaký byl.
Mnoho lidí si mylně myslí, že nekontrolovaný chov na dvorku je lepší než zemědělská farma.
Všechny testy a porovnání v tomto ohledu ale vychází ve prospěch velkochovů.
Vejce vyrobená v intenzivních chovech jsou kvalitní, bezpečná a plnohodnotná. 

Klíčové informace

  •  Jedním z důvodů využívání technologie obohacených klecí je to, že obchod potřebuje levná vejce. Vejce z alternativních technologií nebo vejce speciální (např. obohacená selenem, omega-3 kyselinami nebo cereální), pro jejichž produkci mohou být použity všechny typy technologií, jsou dražší a spotřebitel si je kupuje jen omezeně.
  • Nosnice jsou krmeny podle doporučení v technologickém postupu a svým metabolismem vytvářejí nutriční hodnotu vejce, která však není závislá na technologii, v níž prožila své produkční období.
  • Můžeme tedy konstatovat, že v obchodech vlastně platíme více nikoliv za kvalitu vejce, ale za welfare nosnic.

Ing. Dagmar Tůmová
Českomoravská drůbežářská unie, o. s.